هورنر مدیر تیم فرمول یک ردبول باور داره که فیا باید مقعیت خط DRS یاب رو جابه جا بکنند تا این موش و گربه بازی که توی گرند پری عربستان دیدیم رو دیگه شاهدش نباشیم.

به خاطر برتری که DRS توی جده میداد، لکلرک برای این که بتونه DRS رو از مکس بگیره، خیلی قبل تر از پیچ آخ پاش رو از روی گاز بر میداشت تا مکس رو مجبور کنه که ازش جلو بزنه تا توی نقطه DRS یاب مقداری عقبتر از مکس باشه و اینجوری میتونه با داشتن DRS توی مستقیمی آخر به راحتی از مکس عبور بکنه.

یک بار این تاکتیک برای لکلرک جواب داد و تونست توی مستقیمی اصلی خط پایان از مکس عبور بکنه، اما مکس برای دفعات بعدیش که میخواست سبقت بگیره هوشمندانه تر مسابقه داد.

چهار دور مکس تلاش کرد تا بتونه توی دور 47 از لکلرک عبور بکنه و برنده گرند پری عربستان بشه، مکس توی کنفرانس گفته بود که مجبور بود از از تریک های هوشمندانه استافده میکرده و لکلرک هم گفته برای این که مکس رو بندازه جلوی خودش تا DRS رو بگیره توی کمان آخر مسابقه قبل از پیچ آخر نصفه گاز رانندگی میکرده.

این یکبار کار کرد و مکس متوجه شد، دفعه بعد خیلی زودتر ترمز کرد و یکم همه چیز ریخت بهم، ولی فکر میکنم که خیلی باحال بود.

 بیننده ها از رقابت این دو راننده داشتند لذت میبردند و هر دو راننده هم مشکلی با این قضیه نداشتند، البته سوالات زیادی در این مورد شده که آیا راننده ها عمدا" سعی میکنند که از هم سبقت نگیرند؟

زمانی که مجله موتور اسپورت این سوال رو مطرح کرد با پاسخ هورنر مواجه شد که گفت فیا باید روی مقعیت خط DRS یاب بیشتر فکر بکنه.

DRS خیلی قدرتمنده به همین دلیل ما موش و گربه بازی هایی رو بین راننده ها شاهد بودیم، راننده ها جایی ترمز میکردند که باید تخته گاز میبودند، به نظرم باید روی مکان خط DRS یاب برای سال های آینده یک بازنگری بشه، تا دیگه شاهد این اتفاقات نباشیم.

هورنر در مورد این که قوانین جدید تونستند به هدف اصلی فرمول یک برسند و البته این  صحبت رو در صورتی کرده که بعضی از راننده ها گفتند، بدونه DRS امکان سبقت گرفتن وجود نداره، اما هورنر از چیزی که در حال حاضر فیا بهش رسیده خیلی خوشحاله:

به نظرم چیز خوب قوانین جدید این بود که توی دو مسابقه اخیر، دیدیم که چارلز و مکس چیزی در حدود ده مرتبه از هم دیگه سبقت گرفتند، چیزی که توی فصل های گذشته وجود نداشت.

مسابقه خیلی خوبی بود، یک مسابقه بی نظیر بین دو تیم، بهتره بگیم یک تیک سبز بزرگ بود روی گزینه ای که نوشته بود"قابلیت دنبال کرد هم دیگه، حتی توی دیفیوزر و رقابت چرخ به چرخ" که بینظیره.

No comments

ما را دنبال کنید

حتما بخوانیم

  • هفته

  • ماه

  • همه