به خاطر اتفاقات منطقه ای که بین کشور روسیه و اوکراین بوجود اومده گرند پری 2022 روسیه کنسل شد.

هدف مثبت مسابقات قهرمانی جهان فرمول یک این هست تا با ملاقات ملت های گوناگون کشور های دیگر ایجاد اتحاد بین مردم و ملت های مخلتف هست.

ما با نگرانی درحال تماشای تحولات داخل اوکراین هستیم، امیدواریم که همه اتفاقات مسالمت آمیز حل بشوند.

در عصر پنج شنبه فرمول یک، فیا و تیم ها در رابطه با موقعیت ورزش ما بحث کردند، از دیدگاه سهام داری، در شرایط فعلی نگه داشتن گرند پری روسیه غیر ممکن است.

به احتمال قوی به جای روسی فیا پیست ترکیه رو جایگذین سوچی خواهد کرد.

No thoughts on “گرند پری روسیه رسما" کنسل شد! ”