آپدیت های ردبول که برای روز دوم تست ها به بحرین رسیده بودند، در دو نوبت روی rb18 پیاده سازی شدند که اولیش نوبت عصر روز جمعه یا روز دوم تست بود و دومیش نوبت صبح روز شنبه و روز آخر تست های بحرین بود.

آپدیتی که ردبول آورده مثل مرسدس خیلی خاص نبود، فقط یک راه حلی بود که خیلی توی دید نیست.

طی این آپدیت اجزاء بادی ورک یا بدنده تا اونجا که شده به قطعات داخلی نزدیک شدند، روی بدنده ساید پاد یک ناحیه کاملا" مشخص فرورفتگی ایجاد شده که از کنار هیلو شروع میشه و به کنار ساید پاد تا کلمه C اوراکل ادامه پیدا میکنه که قطعا" در جهت اهداف ایرودینامیکی به این شکل در اومده.

آپدیت های ردبول فقط روی پیکیج بدنه نبود و موضوع بعدی و مهمتر از اون این بود که ردبول توی مسیر های مستقیم با وجود این که کف خودرو به زمین کشیده میشد و کلی جرقه میرفت هوا، کوچکترین مشکلی با پدیده پور پوزینگ نداشت، انگار که اونا با خودروی فصل گذشته داشتند رانندگی میکردند.

2 comments

ما را دنبال کنید

حتما بخوانیم

  • هفته

  • ماه

  • همه